За нас

ЕТ "Ангелов" започва дейността си през 1992г. През 1996г. е открита първата ни ферма за производство на яйца от свободни кокошки в гр. Пещера - район в подножието на Родопите. Тя се явява и първата ферма от такъв тип в България. Днес капацитетът на фермите е 65 400 птици подово отглеждане и 102 500 свободно отглеждане.

Нашите яйца са с много високо качество, тъй като от 01.06.1998г. в храненето на животните се използват единствено продукти на растителна основа. От дажбите са изключени изцяло отпадъчни продукти като рибно и трупно брашно, това е гарантирано, тъй като на 23.08.2001г. открихме и собствена фуражна фабрика. Също така яйцата се сортират от сортировъчна машина MOBA - модел FH 170., която автоматично отстранява замърсените и спукани яйца и надписва върху всяко яйце номера на фермата.

Фермите ни са оборудвани от водещи производители в оборудването за отглеждане по алтернативни технологии.

Фирмата ни е фамилна и разполагаме със всички сертификати, които се изискват в България и Европейския съюз, включително и европейския КАТ сертификат (контрол на ферми отглеждащи птици по алтернативни технологии) с централа в Германия. Фермата отговаря на европейската директива 1999 и регламент 589 за хуманно отношение към птиците.

Фирмата ни е ориентирана и към износ на 80% от продукцията. Изнасяме за Англия, Австрия, Белгия, Гърция, Германия, Италия, Франция, Холандия, Швейцария и др.

От 2012г фирмата разполага с подрастваща волиера . Птиците там се отглеждат от първия ден до 17-та седмица на тяхното развитие. Целта на това оборудване е да се отглеждат малките пилета в среда близка до естествената.