Видео

Част от този кратък филм, която се отнася за свободно и подово отглеждане на яйца, е сниман във фермата за яйца на ЕТ "Ангелов":