Кокошката или Яйцето

Защо бели кокошки и бели яйца?

Нашата фирма е отдавна на българския и европейски пазар и има богат опит в отглеждането на птици по алтернативни технологии.

Защо ние предпочитаме да отглеждаме бели птици?

На първо място белите птици от порода LSL са генетично много по-устойчиви на бактериални патогени, в това число - Салмонела.

От друга страна тези птици са по-леки, подвижни, хвърковати, което ги прави много подходящи за отглеждане в среда близка до естествената.

Различни публикации в европейският печат твърдят, че щом като птицата се движи повече, то тя усвоява дажбите по-пълноценно, а от там и яйцето е по-качествено.

Маркировка на яйца

Как да разпознаем яйцата от кокошки отглеждани свободно или подово?

Всяко яйце има червен печет върху черупката си. Този печат съдържа букви и цифри. Първата цифра от кода определя системата на отглеждане на кокошката:

Печатът на яйцето носи код 1BG13005 - това означава, че държите в ръцете си българско яйце, снесено от кокошки, свободно отглеждане, с достъп до големи открити пространства, произведено от предприятие под номер 13005

Според действащото българско и европейско законодателство на всяка опаковка с яйца трябва ясно и четливо да бъде отбелязан същият код, който се поставя и върху яйцето.

Няколко интересни факти за яйцето


Кокошки отглеждани свободно

Предимства на яйцата от кокошки отглеждани свободно и подово:

Те съдържат: